نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه :  محمدرضا شاه پهلوی
 ایادی، علم و هویدا از بیماری شاه اطلاع داشتند
شاه در تگزاس در حالت بازداشت بود...شاه گفت بزرگترین اشتباه من این بود که هویدا را شش سال پیش عوض نکردم.
جمعه 21 اسفند 1394
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.