نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : اشرف پهلوی
 شاه در برابر طوفان‌ها خود را تنها می‌دید
برای شاه مهم بود که جهان عرب واقعیت‌های اتفاقات ایران را بداند، چرا که همۀ مردم در جهان عرب با مصدق همدل بودند...در خانۀ اشرف پهلوی عکس‌هایی از پدرش رضاشاه و عکسی کوچک از ناپلئون بناپارت بود...جمال عبدالناصر برای عادی‌سازی روابط، بستن دفتر روابط ایران و اسرائیل در تهران را شرط کرده بود...شاه شخصا مرا به تهران دعوت کرده بود در حالی که نزدیکترین دوست بزرگترین دشمنش در منطقه (جمال عبدالناصر) بودم و الان از مخالفان نزدیکترین دوستش در منطقه (انور سادات).
شنبه 8 تير 1392
 ایادی، علم و هویدا از بیماری شاه اطلاع داشتند
شاه در تگزاس در حالت بازداشت بود...شاه گفت بزرگترین اشتباه من این بود که هویدا را شش سال پیش عوض نکردم.
جمعه 21 اسفند 1394
 سیا برای سقوط مصدق ۶۰ هزار دلار خرج کرد
بعد از دوره مصدق از سیاست کناره‌گیری کردم... تلویزیون دست کمونیست‌ها بود...زاهدی را برای نخست‌وزیری پیشنهاد دادم.
جمعه 21 اسفند 1394
 پدرم با انگلیسی‌ها خیلی بد بود
می‌خواستم با هوشنگ تیمورتاش فرار کنم...رضاشاه یقین داشت که به او خیانت شده است...برادرم گفت با احمد شفیق ازدواج کنم.
سه شنبه 11 اسفند 1394
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.